Parcelles camping

" Het vakantiepark strekt zich over 14 hectares uit en steekt
boven de Eure-vallei uit."

Je réserve

Wettelijke informatie

Uitgever van de website :
Domaine de Marcilly
route de saint andré de l'eure
27810 Marcilly sur Eure - Frankrijk
Tél. : +33 (0)2 37 48 45 42 Fax : +33 (0)2 37 48 51 11

Uitvoering
FRANCE COM, Web Agency Nantes
2, Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES
+33(0)2 51 80 88 88 Fax. +33(0)2 51 80 88 87
Web : http://www.francecom.com
RCS Nantes B 410 557 151
SIRET(KvK-n°): : 41055715100017
Technische ondersteuning e
Email : webmaster@francecom.com

Wettelijke informatie

De wet van 11 maart 1957 (art. 41) en code van het intellectuele eigendom van 1 juli 1992 toepassend, is elke gedeeltelijke of gehele reproductie voor collectief gebruik streng verboden zonder toestemming van het bedrijf FranceCom.
De op deze website aanwezige logo’s, displays en merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Deze website kan, buiten haar medeweten om, gelinkt zijn aan andere websites door middel van hypertekst linken. De uitgever, evenals het Bedrijf France Com verwerpen elke verantwoordelijkheid voor op deze andere websites aanwezige informatie.
De internetter weet dat het gebruik van de huidige website door het Franse recht geregeld wordt.

Vermelding relatief aan de correctie en verwijdering van nominatieve gegevens. Registratie bij de CNIL (lopende, mee bezig).

De Wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot Informatica, Bestanden en Vrijheden toepassend, beschikt u over de rechten van oppositie (art. 26 van de wet), toegang (art.34 tot 38 van de wet) en correctie (art.36 van de wet) van de gegevens die betrekking op u hebben. Hierdoor kunt u eisen dat de op u betrekking hebbende gegevens, die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig en/of verlopen zijn of waarvan de verzameling of het gebruik, de communicatie of het bewaren verboden is, verbeterd, aangevuld, geüpdate of verwijderd worden.